Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/264
Nhan đề: Các giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
Tác giả: PGS.TS Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
TS.Vũ, Thị Hải Anh
Bùi, Thị Vân Anh
Từ khoá: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Kho bạc Nhà nước
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Với mục tiêu định hướng chung của ngành Kho bạc là phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng công chức hệ thống KBNN đặt ra trong thời gian tới là phải phát triển được một đội ngũ có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nắm vững kiến thức nghiệp vụ mang tính chất chuyên sâu, chuyên nghiệp đáp ứng được các yêu cầu đổi mới.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/264
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV.BuiThiVanAnh.pdf
  Giới hạn truy cập
1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.