Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/267
Title: Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp hợp lý xử lý lún của các công trình trên đất yếu tại khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn
Authors: Phan, Đức Duy
TS.Đỗ, Thắng
TS.Mai, Thị Hải Vân
Keywords: Khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn
Công trình
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Nghiên cứu các giải pháp để xử lý lún của các công trình trên đất yếu và lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm giải quyết vấn đề lún lệch giữa đường nội bộ với các công trình trong khu công nghiệp. Áp dụng tính toán cụ thể cho khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/267
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.PhanDucDuy.pdf
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.