Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/267
Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp hợp lý xử lý lún của các công trình trên đất yếu tại khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn
Tác giả: Phan, Đức Duy
TS.Đỗ, Thắng
TS.Mai, Thị Hải Vân
Từ khoá: Khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn
Công trình
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Nghiên cứu các giải pháp để xử lý lún của các công trình trên đất yếu và lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm giải quyết vấn đề lún lệch giữa đường nội bộ với các công trình trong khu công nghiệp. Áp dụng tính toán cụ thể cho khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/267
Bộ sưu tập: Luận Văn Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV.PhanDucDuy.pdf
  Giới hạn truy cập
2.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.