Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/269
Title: Giải pháp tăng cường hoạt động cho vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Qũy phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc.
Authors: PGS.TS Nguyễn, Đăng Quang
Ngô, Khánh Trình
Keywords: Giải pháp tăng cường cho vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Qũy phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Abstract: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác cho vay vốn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, luận văn đề xuất một số giải pháp tăng cường hoạt động cho vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Qũy phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Phúctrong thời gian tới.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/269
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.NgoKhanhTrinh.pdf
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.