Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/269
Nhan đề: Giải pháp tăng cường hoạt động cho vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Qũy phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc.
Tác giả: PGS.TS Nguyễn, Đăng Quang
Ngô, Khánh Trình
Từ khoá: Giải pháp tăng cường cho vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Qũy phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Tóm tắt: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác cho vay vốn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, luận văn đề xuất một số giải pháp tăng cường hoạt động cho vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Qũy phát triển khoa học và công nghệ Vĩnh Phúctrong thời gian tới.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/269
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV.NgoKhanhTrinh.pdf
  Giới hạn truy cập
1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.