Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/271
Title: Toán rời rạc
Authors: Lê, Chí Luận
Lê, Trung Kiên
Đoàn, Thị Thanh Hằng
Phạm, Quang Dũng
Keywords: Toán rời rạc
Giáo trình
Hệ thống thông tin
Toán
Issue Date: 2020
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Abstract: Toán rời rạc là một lĩnh vực của toán học nghiên cứu các vấn đề rời rạc, được ứng dụng làm cơ sở toán học cho các lĩnh vực nghiên cứu của công nghệ thông tin. Cuốn giáo trình này nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản trong ba lĩnh vực có nhiều ứng dụng là: Lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị và đại số logic.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/271
Appears in Collections:Giáo Trình Công Nghệ Thông Tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh toan roi rac.pdf
  Restricted Access
7.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.