Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/273
Title: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Nam
Authors: TS.Chu, Thị Bích Hạnh
Trần, Thị Ngọc Thương
Keywords: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Nam
Thuế
Giá trị gia tăng
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Abstract: Kế toán thuế GTGT là một phần hành rất quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống các phần hành kế toán tại doanh nghiệp. Đây là phần hành kế toán giúp doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước hàng năm. Nhận thức được tầm quan trọng của nó nên đã có rất nhiều đề tài phân tích về hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/273
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.TranThiNgocThuong.pdf
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.