Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/273
Nhan đề: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Nam
Tác giả: TS.Chu, Thị Bích Hạnh
Trần, Thị Ngọc Thương
Từ khoá: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Nam
Thuế
Giá trị gia tăng
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Tóm tắt: Kế toán thuế GTGT là một phần hành rất quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống các phần hành kế toán tại doanh nghiệp. Đây là phần hành kế toán giúp doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước hàng năm. Nhận thức được tầm quan trọng của nó nên đã có rất nhiều đề tài phân tích về hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/273
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV.TranThiNgocThuong.pdf
  Giới hạn truy cập
3.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.