Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS.Chu, Thị Bích Hạnh-
dc.contributor.authorTrần, Thị Ngọc Thương-
dc.date.accessioned2021-10-02T05:02:12Z-
dc.date.available2021-10-02T05:02:12Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/273-
dc.description.abstractKế toán thuế GTGT là một phần hành rất quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống các phần hành kế toán tại doanh nghiệp. Đây là phần hành kế toán giúp doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước hàng năm. Nhận thức được tầm quan trọng của nó nên đã có rất nhiều đề tài phân tích về hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.vi
dc.description.tableofcontentsChương 1: Cơ sở lý luận về kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán thuế GTGT tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Namvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Công nghệ giao thông vận tảivi
dc.subjectKế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Namvi
dc.subjectThuếvi
dc.subjectGiá trị gia tăngvi
dc.subjectKế toán doanh nghiệpvi
dc.titleKế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.TranThiNgocThuong.pdf
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.