Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/276
Title: Nghiên cứu đề xuất một số chỉ tiêu quản lý và đánh giá tình trạng mặt đường bằng dữ liệu khảo sát đánh giá kiểm định
Authors: TS. Trần, Trung Hiếu
Đinh, Công Thức
Keywords: Mặt đường
Quản lý đường bộ
Sửa chữa đường bộ
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về quản lý bảo trì đường bộ và phương pháp luận trong lập kế hoạch bảo trì đường bộ. Nghiên cứu về bảo trì đường bộ tại Việt Nam hiện nay và hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại. Nghiên cứu các mô hình quản lý đánh giá chất lượng mặt dường trên thế giới hiện nay và mô hình quản lý PMS để đánh giá tình trạng mặt đường tại tuyến QL19 Km 116-Km131. Xuất kết quả trực quan cho hệ thống theo dõi tình trạng mặt đường (PMoS). Đánh giá tình trạng mặt đường đoạn tuyến QL19 qua các số liệu khảo sát thực tế và đánh giá các thực trạng, đề xuất các phương án sửa chửa của tình trạng mặt đường theo 2 chỉ số tổng hợp PSI, MCI.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/276
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.LV.DinhCongThuc.pdf
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
4.TYTV.DinhCongThuc.pdf
  Restricted Access
48.64 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
6.TYTA.DinhCongThuc.pdf
  Restricted Access
10.25 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.