Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/298
Title: Nghiên cứu bước đầu sử dụng nanosilica cải thiện khả năng kháng hằn vệt bánh xe của bê tông nhựa (BTNC12.5) trong điều kiện khí hậu miền bắc Việt Nam
Authors: TS. Trần, Ngọc Hưng
Bùi, Văn Hùng
Keywords: Nanosilica
Bê tông nhựa C12.5
Hằn vệt bánh xe
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về bê tông nhựa và sử dụng phụ gia nano cải thiện chất lượng. Nghiên cứu thực nghiệm một số đặc tính kỹ thuật của nhựa đường và vữa nhựa có sử dụng nanosilica. Nghiên cứu thực nghiệm một số đặc tính kỹ thuật và khả năng kháng hằn vệt bánh xe của bê tông nhựa sử dụng nanosilica...
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/298
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV ThS Bùi Văn Hùng_V.223333333.pdf
  Restricted Access
3.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTA.BuiVanHung.pdf
  Restricted Access
134.78 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTV.BuiVanHung.pdf
  Restricted Access
223.09 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.