Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/308
Title: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Ninh
Authors: TS. Vương, Thị Bạch Tuyết
Ngô, Ngọc Quỳnh Hoa
Keywords: Kế toán
Chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm.
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp; đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp công nghiệp hiện nay. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/308
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.NgoNgocQuynhHoa.pdf
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
2. Trích yếu Hoa TV.pdf
  Restricted Access
235.55 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Trích yếu luận văn TA Hoa.pdf
  Restricted Access
125.24 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.