Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/318
Nhan đề: Nghiên cứu ổn định của cống tròn dạng vỏ trụ gấp nếp xoắn ốc làm bằng vật liệu FG-GPLRC trong nền đàn hồi
Tác giả: TS.Đặng, Thuỳ Đông
Lê, Mạnh Hùng
Từ khoá: Cống tròn dạng vỏ trụ gấp nếp xoắn ốc
Nền đàn hồi
Công trình
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: - Xác định tải tới hạn mất ổn định và ứng xử sau mất ổn định của kết cấu cống tròn dạng vỏ trụ gấp nếp xoắn ốc làm bằng vật liệu FG- GPLRC đặt trong nền đàn hồi hai hệ số Pasternak - Đánh giá hiệu quả làm việc của kết cấu cống thoát nước dạng trụ tròn gấp nếp xoắn ốc so với kết cấu dạng trụ tròn thông thường.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/318
Bộ sưu tập: Luận Văn Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV.LeManhHung.pdf.pdf
  Giới hạn truy cập
2.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TYTV.LeManhHung.pdf.pdf
  Giới hạn truy cập
428.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.