Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/330
Title: Hoàn thiện công tác kế toán ga phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh mới
Authors: TS.Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Dương, Thị Thu Hương
Keywords: Tổ chức và Quản lý vận tải sắt
Công tác kế toán ga
Kinh tế
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Giao thông vận tải
Abstract: - Nghiên cứu vấn đề lý luận về công tác kế toán ga - Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tại các đơn vị ga của ngành Đường sắt. - Đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán ga để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh mới.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/330
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÌA LUẬN VĂN.pdf
  Restricted Access
119.04 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
LV.DuongThiThuHuong.pdf
  Restricted Access
684.19 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.