Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/369
Title: Giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ở huyện Hoài Đức
Authors: PGS. TS Mai, Thị Thanh Xuân
Nguyễn, Tiến Trí
Keywords: Kinh tế chính trị
Giải quyết việc làm cho nông dân
Thu hồi đất
ở huyện Hoài Đức
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế quốc dân
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến lao động, việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động bị THĐ. Đánh giá thực trạng công tác giải quyết việc làm vùng thu hồi đất trên địa bàn huyện Hoài Đức từ năm 2008 đến năm 2011. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/369
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN-NGUYEN TIEN TRI.pdf
  Restricted Access
873.95 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.