Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/374
Title: Nghiên cứu bước đầu sử dụng Nanosilica cải thiện khả năng kháng hằn vệt bánh xe của bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam
Authors: TS.Trần, Ngọc Hưng
Bùi, Văn Hùng
Keywords: Bê tông nhựa
Khả năng kháng hằn vệt bánh xe
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Công trình
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Nghiên cứu bước đầu đánh giá hiệu quả cải thiện khả năng kháng hằn vệt bánh xe của bê tông nhựa BTNC12.5 sử dụng phụ gia nanosilca với điều kiện vật liệu và phụ gia có thể tiếp cận trong điều kiện khí hậu miền bắc Việt Nam
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/374
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.BuiVanHung.pdf
  Restricted Access
5.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTA.BuiVanHung.pdf
  Restricted Access
93.34 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTV.BuiVanHung.pdf
  Restricted Access
143.04 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.