Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/382
Title: Hoàn thiện quản lý hoạt động vận tải cho Cục trang bị và kho vận - Bộ công an
Authors: PGS.TS Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
TS.Vũ, Thị Hải Anh
Kiều, Văn Hải
Keywords: Hoạt động vận tải
Cục trang bị và kho vận
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Trên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động vận tải của lực lượng CAND qua các thời kỳ, từ đó xác định tính chất, yêu cầu của vận tải CAND và đưa ra được những giải pháp về tổ chức quản lý hoạt động vận tải CAND trong giai đoạn sắp tới.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/382
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.KIEU VAN HAI.pdf
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.