Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/384
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc cho huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Authors: TS.Vũ, Thị Hải Anh
Cù, Đình Thưởng
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Huyện Đan Phượng
Quản lý kinh tế
Kinh tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc cho Bảo hiểm xã hội huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/384
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Cù Đình Thưởng.pdf
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN.pdf
  Restricted Access
239.29 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.