Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/384
Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc cho huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Tác giả: TS.Vũ, Thị Hải Anh
Cù, Đình Thưởng
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Huyện Đan Phượng
Quản lý kinh tế
Kinh tế
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc cho Bảo hiểm xã hội huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/384
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV Cù Đình Thưởng.pdf
  Giới hạn truy cập
1.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN.pdf
  Giới hạn truy cập
239.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.