Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/398
Title: Hoàn thiện hoạt động quản lý thu nợ tại Bảo hiểm xã hội huyện Bình Xuyên
Authors: TS. Lý, Huy Tuấn
Nguyễn, Thanh Tuyền
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Huyện Bình Xuyên
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về BHXH và hoạt động quản lý thu hồi nợ BHXH. Phân tích và đánh giá thực trạng về quản lý thu hồi nợ BHXH tại Bảo hiểm xã hội huyện Bình Xuyên, nêu lên những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân . Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý thu hồi nợ BHXH trên địa bàn huyện Bình Xuyên.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/398
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV_Nguyễn Th. Tuyên Lần 12.4.21.pdf
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.