Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/404
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Lý, Huy Tuấn
Lưu, Chí Mạnh
Keywords: Nguồn nhân lực
Bảo hiểm xã hội
Tỉnh Vĩnh Phúc
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng NNL tại tổ chức. Trên cơ sở đó, phân tích thực trạng chất lượng của đội ngũ cán bộ, viên chức, NLĐ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, nêu những điểm mạnh, chỉ ra điểm yếu để từ đó đề xuất những giải pháp khoa học, khả thi nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức, NLĐ của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH tỉnh trong thời gian tới.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/404
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVăn _Mạnh_ Chính thức đóng quyển.pdf
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.