Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/419
Title: Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng để cải tiến bitum bằng các phần tử Nano dùng trong xây dựng công trình giao thông
Authors: PGS.TS Nguyễn, Thị Bích Thủy
Keywords: Bitum
Nano
Xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Nhằm nâng cao chất lượng bitum, nhiều loại vật liệu bitum polyme đã được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới. Song song với hướ ng nghiên cứ u chế taọ nhưạ đườ ng cải tiến trên cơ sở biến tính polyme , nguồn nguyên liệu sẵn có ở nước ta , giá thành rẻ - để làm bê tông nhựa biến tính nhằm khắc phục những nhược điểm của bê tông nhựa thường còn có các nghiên cứu nâng cao tính chất của nhựa đường bằng các phần tử nano.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/419
Appears in Collections:Nghiên Cứu Khoa Học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÁO CÁO TÓM TẮT-Sửa in nop bo L3.pdf
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Qui trinh chế tạo bitum nano- nọp sf bộ.pdf
  Restricted Access
585.11 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
BCTK- sua cho ngoc.pdf
  Restricted Access
4.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.