Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/420
Nhan đề: Nghiên cứu một số phương pháp và lựa chọn công nghệ thi công cầu dây văng
Tác giả: Bạch, Quốc Sĩ
Bùi, Thị Xuân Phượng
Nguyễn, Hữu Phú
Phạm, Văn Phong
Từ khoá: Công nghệ thi công
Cầu dây văng
Công trình
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Tóm tắt: Đề tài mô tả đặc điểm và trình bày một số phương pháp thi công cầu dây văng, qua đó đề xuất cách lựa chọn công nghệ thi công loại kết cấu này.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/420
Bộ sưu tập: Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nghiên cứu một số phương pháp và lựa chọn công nghệ thi công cầu dây văng.pdf
  Giới hạn truy cập
553.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.