Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/430
Title: Phân tích rủi ro kỹ thuật trong xây dựng công trình cầu ở Việt Nam
Authors: GS.TS Nguyễn, Viết Trung
ThS.Vũ, Thị Nga
Keywords: Phân tích rủi ro kỹ thuật
Xây dựng công trình
Cầu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Abstract: Báo cáo này sẽ đề cập tới “Phân tích rủi ro kỹ thuật xây dựng công trình cầu ở Việt Nam qua một số sự cố gần đây”. Từ đó có thể sẽ giúp cho người kỹ sư có cách nhìn nhận tổng quát hơn trong công tác phòng tránh rủi ro trong suốt quá trình xây dựng và khai thác công trình cầu.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/430
Appears in Collections:Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phân tích rủi ro kỹ thuật trong xây dựng công trình cầu ở Việt Nam.pdf
  Restricted Access
457.45 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.