Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/444
Title: Khảo sát ảnh hưởng của hệ giằng bê tông cốt thép lên hiệu quả chống động đất của hệ thống cô lập móng – bis
Authors: Nguyễn, Văn Giang
Chu, Quốc Thắng
Keywords: Hệ giằng bê tông cốt thép
động đất
cô lập móng – bis
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM
Abstract: Kết cấu công trình rất nhạy cảm với sự rung động của móng, chỉ cần một sự tác động nhỏ đến móng sẽ ảnh hưởng đến phần kết cấu bên trên, đặc biệt là tải trọng tác động trực tiếp đến móng là động đất. Khi có động đất xảy ra, lực cắt lớn tại chân cột sẽ gây phá hoại trực tiếp cho liên kết giữa cột và móng. Do vậy, để công trình tồn tại, hoặc ta phải cấu tạo công trình thật cứng để kháng lực cắt lớn trên hoặc “làm mềm hóa” liên kết cột và móng, tức giảm các chuyển vị tương đối giữa móng và đỉnh công trình. Với ý tưởng như vậy, tác giả đã khảo sát việc bố trí hệ giằng xiên hợp lý trong công trình (giải pháp làm cứng phần kết cấu bên trên) kết hợp với giải pháp làm mềm hóa phần liên kết bên dưới giữa móng và công trình bằng gối cao su có lõi chì để tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chống động đất cho công trình.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/444
Appears in Collections:Công TrìnhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.