Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/474
Title: Đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công
Authors: TS.Nguyễn, Công Nghiệp
Keywords: Cải cách hành chính
Nhà nước
Tài chính công
Lý luận chính trị
Issue Date: 2000
Publisher: Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/474
Appears in Collections:Lý Luận Chính Trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công.pdf
  Restricted Access
407.68 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.