Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/474
Nhan đề: Đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công
Tác giả: TS.Nguyễn, Công Nghiệp
Từ khoá: Cải cách hành chính
Nhà nước
Tài chính công
Lý luận chính trị
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/474
Bộ sưu tập: Lý Luận Chính Trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Đánh giá cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công.pdf
  Giới hạn truy cập
407.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.