Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/485
Title: Giới thiệu kết quả nghiên cứu hệ thống hãm toa xe mặt bằng vận chuyển container tải trọng lớn vận hành tốc độ cao
Authors: PGS.TS Vũ, Duy Lộc
ThS.Vũ, Thị Hoài Thu
Keywords: Container
Hệ thống hãm toa xe
Tốc độ cao
Cơ khí
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Abstract: Bài báo giới thiệu quá trình và kết quả thí nghiệm hãm những toa xe mặt bằng vận chuyển container tải trọng lớn vận hành tốc độ cao.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/485
Appears in Collections:Cơ KhíItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.