Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/50
Nhan đề: Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp tính toán tải trọng giới hạn của tấm bê tông xi măng mặt đường.
Tác giả: Mai, Thị Hải Vân
Đỗ, Văn Trường
Từ khoá: Tải trọng giới hạn của tấm bê tông xi măng mặt đường
bê tông xi măng
mặt đường
Tải trọng giới hạn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Nghiên cứu các phương pháp tính toán tải trọng giới hạn của tấm bê tông xi măng mặt đường. Từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp để tính toán.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/50
Bộ sưu tập: Luận Văn Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
02.LuanvanDoVanTruong.pdf
  Giới hạn truy cập
1.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.