Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/50
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Thị Hải Vân-
dc.contributor.authorĐỗ, Văn Trường-
dc.date.accessioned2021-09-24T08:25:31Z-
dc.date.available2021-09-24T08:25:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/50-
dc.description.abstractNghiên cứu các phương pháp tính toán tải trọng giới hạn của tấm bê tông xi măng mặt đường. Từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp để tính toán.vi
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt vi Danh mục các bảng viii Danh mục các hình vẽ, đồ thị ix MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIỚI HẠN CỦA TẤM BÊ TÔNG XI MĂNG MẶT ĐƯỜNG 4 1.1. Các phương pháp thực nghiệm về đánh giá sức chịu tải của kết cấu mặt đường BTXM 4 1.1.1. Phương pháp phá hủy 4 1.1.2. Phương pháp đánh giá không phá hủy (sử dụng thiết bị FWD) 4 1.2. Các phương pháp lý thuyết tính toán tấm BTXM mặt đường 9 1.2.1. Phương pháp của Westergaard 9 1.2.2. Phương pháp của B.G. Korenev 11 1.2.3. Phương pháp của Shekhter 11 1.2.4. Phương pháp của I.A Mednhicov 15 1.3. Các Phương pháp xác định tải trọng giới hạn của tấm (ngoài giới hạn đàn hồi) 17 1.3.1. Phương pháp xác định tải trọng giới hạn tấm theo định lý giới hạn trên 18 1.3.2. Phương pháp xác định tải trọng giới hạn tấm theo định lý giới hạn dưới 19 1.3.3. Phương pháp xác định tải trọng giới hạn tấm theo đồng thời cả hai định lý giới hạn 19 1.3.4. Tình hình nghiên cứu phân tích giới hạn tấm ở Việt Nam 20 1.4. Kết luận chương 1 20 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TẤM THEO HAI ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN 22 2.1. Các liên hệ chung của lý thuyết dẻo 22 2.1.1. Vật liệu đàn dẻo lý tưởng 23 2.1.2. Hàm điều kiện dẻo 24 2.1.3. Vận tốc biến dạng dẻo 25 2.1.4. Quy tắc chảy dẻo kết hợp 26 2.1.5. Hàm năng lượng dẻo khuyếch tán: 27 2.1.6. Một số liên hệ chung của kết cấu đàn dẻo 27 2.2. Hai định lý cơ bản về phân tích giới hạn 28 2.2.1. Trường tĩnh học giới hạn cho phép 28 2.2.2. Trường động học giới hạn cho phép 30 2.2.3. Định lý cơ bản của phân tích giới hạn 31 2.2.4. Định lý giới hạn dưới 32 2.2.5. Định lý giới hạn trên 33 2.3. Kết luận chương 2 33 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIỚI HẠN CHO MỘT SỐ BÀI TOÁN CƠ BẢN - SO SÁNH, LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN PHÙ HỢP 34 3.1. Kết quả xác định tải trọng giới hạn tấm theo định lý giới hạn trên 34 3.1.1. Tấm vuông có liên kết khớp 34 3.1.2. Tấm vô hạn và tấm hữu hạn trên nền bán không gian đàn hồi 37 3.2. Kết quả xác định tải trọng giới hạn tấm theo định lý giới hạn dưới 39 3.2.2. Tấm trên nền đàn hồi 42 3.2.3. Xác định tải trọng giới hạn của tấm bê tông xi măng mặt đường cho dự án đầu tư xây dựng công trình (Giai đoạn 1), Khu KTQP Bình Liêu - Quảng Hà - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh/QK3 gồm có 05 hạng mục đường giao thông 45 3.3. So sánh và lựa chọn phương pháp tính toán phù hợp 50 3.4. Kết luận chương 3 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tảivi
dc.subjectTải trọng giới hạn của tấm bê tông xi măng mặt đườngvi
dc.subjectbê tông xi măngvi
dc.subjectmặt đườngvi
dc.subjectTải trọng giới hạnvi
dc.titleNghiên cứu, lựa chọn phương pháp tính toán tải trọng giới hạn của tấm bê tông xi măng mặt đường.vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.LuanvanDoVanTruong.pdf
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.