Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/522
Title: Giải pháp công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Bùi, Tường Minh
Nguyễn, Thị Thùy Hương
Keywords: Công tác thu Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Quản lý kinh tế
Huyện Vĩnh Tường
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Luận văn hệ thống hoá cơ sở lý luận về BHXH và quản lý thu BHXH. Đánh giá thực trạng công tác thu BHXH trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Qua đó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/522
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG.pdf
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYLVTA.NGUYEN THI THUY HUONG.pdf
  Restricted Access
63.63 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYLVTV. NGUYEN THI THUY HUONG.pdf
  Restricted Access
228.54 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.