Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/525
Title: Hoàn thiện chính sách đãi ngộ người lao động của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
Authors: TS. Nguyễn, Hùng Cường
Phạm, Cao Cường
Keywords: Giải pháp hoàn thiện
Chính sách đãi ngộ người lao động
Chính sách
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về chính sách đãi ngộ người lao động trong doanh nghiệp. Phản ánh, phân tích và đánh giá thực trạng đãi ngộ người lao động tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ người lao động tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/525
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.PhamCaoCuong.pdf
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTV.PhamCaoCuong.pdf
  Restricted Access
320.06 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.