Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/54
Title: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khai thác đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Yên
Authors: Phạm, Đức Phong
Đỗ, Ngọc Hoàn
Keywords: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khai thác đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Yên
quản lý khai thác đường giao thông nông thôn
giải pháp nâng cao hiệu quả
huyện Hàm Yên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Đánh giá thực trạng quản lý đường GTNT trên địa bàn huyện Hàm Yên trong quá trình khai thác sử dụng
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/54
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. LV. DoNgocHoan.pdf
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.