Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/55
Title: Nghiên cứu ứng dụng giải pháp tường chắn bằng bê tông cốt sợi thành mỏng bảo vệ taluy âm của đường đi ven sông hồ
Authors: TS. Đỗ, Thắng
TS. Mai, Thị Hải Vân
Phùng, Khắc Huy
Keywords: Nghiên cứu ứng dụng giải pháp tường chắn bằng bê tông cốt sợi thành mỏng bảo vệ taluy âm của đường đi ven sông hồ
đường đi ven sông hồ
giải pháp tường chắn bằng bê tông cốt sợi thành mỏng
bảo vệ taluy
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Nghiên cứu các giải pháp phù hợp về mặt kinh tế kỹ thuật để bảo vệ taluy âm của đường đi ven sông hồ trong đô thị
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/55
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. LV. Phung KhacHuy.pdf
  Restricted Access
5.96 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.