Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/553
Title: Bài giảng cơ học đất
Authors: ThS.Nguyễn, Văn Bắc
KS.Hoàng, Gia Dương
Keywords: Bài giảng
Cơ học đất
Công trình
Giao thông
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Lâm nghiệp
Abstract: Để phục vụ cho công tác đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng của Trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ môn Kỹ thuật công trình – Khoa Cơ điện và Công trình tiến hành biên soạn bài giảng môn học Cơ học đất Bài giảng này được biên soạn theo chương trình môn học đã được phê duyệt, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Quá trình hình thành và cấu tạo của đất, các chỉ tiêu tính chất vật lý, chỉ tiêu cơ học, tính toán ứng suất trong đất, tính toán lún của nền đất, xác định sức chịu tải nền đất và tính toán áp lực ngang lên tường chắn...
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/553
Appears in Collections:Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bg_co_hoc_dat_6785.pdf
  Restricted Access
768.16 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.