Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/556
Title: Nghiên cứu xây dựng phương trình chuyển động của phương pháp phân tích biến dạng không liên tục và ứng dụng trong công trình giao thông
Authors: GS.TS Nguyễn, Quốc Bảo
TS. Nguyễn, Văn Tuấn
Chu, Hồng Đông
Keywords: Phương pháp phân tích biến dạng không liên tục
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Phương trình chuyển động
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Xây dựng mô hình, thuật toán và trương trình để tính các trường chuyển vị, ứng suất và biến dạng của khối đá theo thời gian trong môi trường biến dạng không liên tục. Thông qua các nghiên cứu lý thuyết, lập trình và thử nghiệm số trên máy tính, ứng dụng tính toán cho một số trường hợp mái dốc hoặc ta luy nền đường.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/556
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. LV. ChuHongDong.pdf
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
4. TYTV.ChuHongDong.pdf
  Restricted Access
188.65 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
6. TYTA.ChuHongDong.pdf
  Restricted Access
131.92 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.