Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/565
Title: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI và đề xuất chỉ số IRI theo quan điểm đánh giá mới
Authors: TS. Trần, Trung Hiếu
Đỗ, Mạnh Hùng
Keywords: Iternational Roughness Index
Độ bằng phẳng mặt đường
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Tìm hiểu các các công nghệ xác định chỉ số độ gồ ghề IRI. Đánh giá độ bằng phằng của tuyến đường theo chỉ số IRI và kiến nghị giải pháp khắc phục. Đề xuất chỉ số IRI theo các quan điểm đánh giá. Các số liệu dùng để đánh giá tình trạng mặt đường lấy từ các thí thí nghiệm kiểm định.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/565
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.LV.DoManhHung.pdf
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.