Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/56
Title: Đề xuất các giải pháp xử lý nền và móng cho một số công trình trên địa bàn huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội
Authors: TS. Tạ, Văn Phấn
Phùng, Quang Hiệp
Keywords: pháp xử lý nền móng
huyện Ba Vì
công trình
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Để có các giải pháp nền, móng khả dĩ vừa đảm bảo về mặt kỹ thuật, vừa đảm bảo về hiệu quả kinh tế thì nhất thiết người thiết kế cần phải có sự hiểu biết thực tế của điều kiện địa chất, sao cho các giải pháp nền móng phải phù hợp với đặc điểm điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng. Đề tài luận văn thạc sỹ chính là giải quyết vấn đề đó, góp phần định hướng cho các chủ đầu tư, người thiết kế, cơ quan quản lý chất lượng xây dựng sử dụng hợp lý môi trường địa chất, tăng hiệu quả đầu tư xây dựng.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/56
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Phung Quang Hiep.pdf
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.