Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/56
Nhan đề: Đề xuất các giải pháp xử lý nền và móng cho một số công trình trên địa bàn huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội
Tác giả: TS. Tạ, Văn Phấn
Phùng, Quang Hiệp
Từ khoá: pháp xử lý nền móng
huyện Ba Vì
công trình
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Để có các giải pháp nền, móng khả dĩ vừa đảm bảo về mặt kỹ thuật, vừa đảm bảo về hiệu quả kinh tế thì nhất thiết người thiết kế cần phải có sự hiểu biết thực tế của điều kiện địa chất, sao cho các giải pháp nền móng phải phù hợp với đặc điểm điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng. Đề tài luận văn thạc sỹ chính là giải quyết vấn đề đó, góp phần định hướng cho các chủ đầu tư, người thiết kế, cơ quan quản lý chất lượng xây dựng sử dụng hợp lý môi trường địa chất, tăng hiệu quả đầu tư xây dựng.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/56
Bộ sưu tập: Luận Văn Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV. Phung Quang Hiep.pdf
  Giới hạn truy cập
2.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.