Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/57
Title: Nghiên cứu sử dụng cốt liệu mỏ Khau Đêm chế tạo BTNP12.5 ứng dụng cho các tuyến đường cao cấp khu vực Bắc Giang - Lạng Sơn
Authors: TS. Trần, Ngọc Hưng
Vũ, Văn Quy
Keywords: Nghiên cứu sử dụng cốt liệu mỏ Khau Đêm chế tạo BTNP12.5 ứng dụng cho các tuyến đường cao cấp khu vực Bắc Giang - Lạng Sơn
cốt liệu mỏ
tuyến đường cao cấp
khu vực Bắc Giang - Lạng Sơn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Mỏ đá Khau Đêm phân bố tại địa bàn xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) được đánh giá có nguồn gốc bazan, có cường độ cao, các đặc tính kỹ thuật qua thăm dò sơ bộ đáp ứng được các yêu cầu sử dụng cho bê tông nhựa polime và lớp phủ siêu mỏng tạo nhám
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/57
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. LV.VuVanQuy.pdf
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.