Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/609
Title: Nghiên cứu đề xuất một số chỉ tiêu quản lý và đánh giá tình trạng mặt đường bằng dữ liệu khảo sát đánh giá kiểm định
Authors: TS. Trần, Trung Hiếu
Đinh, Công Thức
Keywords: Mô hình hệ thống quản lý mặt đường
Quản lý đường bộ
Cơ sở dữ liệu
Quản lý và sửa chữa đường bộ
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Luận văn đã đi sâu tìm hiểu cơ sở lý thuyết về quản lý bảo trì đường bộ và phương pháp luận trong lập kế hoạch bảo trì đường bộ. Thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến quản lý bảo trì mạng lưới đường bộ, bao gồm hệ thống quốc lộ và đường địa phương ở Việt Nam, làm rõ hiện trạng, các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống quản lý và bảo trì mạng lưới đường ở Việt Nam. Nghiên cứu các mô hình quản lý đánh giá chất lượng mặt dường trên thế giới hiện nay và mô hình quản lý PMS để đánh giá tình trạng mặt đường tại tuyến QL19 Km 116-Km131. Xuất kết quả trực quan cho hệ thống theo dõi tình trạng mặt đường (PMoS). Đánh giá tình trạng mặt đường đoạn tuyến QL19 qua các số liệu khảo sát thực tế và đánh giá các thực trạng, đề xuất các phương án sửa chửa của tình trạng mặt đường theo 2 chỉ số tổng hợp PSI, MCI.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/609
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.LV.DinhCongThuc.pdf
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
4.TYTV.DinhCongThuc.pdf
  Restricted Access
48.64 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
6.TYTA.DinhCongThuc.pdf
  Restricted Access
10.25 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.