Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/63
Title: Hoàn thiện chính sách quản ký nguồn nhân lực tại công ty cố phần vay mượn
Authors: TS. Bùi, Tường Minh
Vũ, Trọng Tú
Keywords: Công ty Cổ phần Vay Mượn
Quản lý kinh tế
Nguồn nhân lực
Quản lý
Quản trị
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận về công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vay Mượn. Khuyến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện tác chính sách quản lý nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Vay Mượn trong thời gian tới.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/63
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ TRỌNG TÚ.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.