Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/630
Nhan đề: Công nghệ dự báo sớm sự cố và quản lý vòng đời máy biến áp
Tác giả: TS.Trần, Duy Châu
Từ khoá: Công nghệ
Vòng đời
Máy biến áp
Cơ khí
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Tập đoàn Điện lực Pháp – EDF Công ty Công nghệ SIMPIRECT
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/630
Bộ sưu tập: Cơ Khí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Công nghệ dự báo sớm sự cố và quản lý vòng đời máy biến áp.pdf
  Giới hạn truy cập
778.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.