Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/63
Nhan đề: Hoàn thiện chính sách quản ký nguồn nhân lực tại công ty cố phần vay mượn
Tác giả: TS. Bùi, Tường Minh
Vũ, Trọng Tú
Từ khoá: Công ty Cổ phần Vay Mượn
Quản lý kinh tế
Nguồn nhân lực
Quản lý
Quản trị
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận về công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vay Mượn. Khuyến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện tác chính sách quản lý nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Vay Mượn trong thời gian tới.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/63
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VŨ TRỌNG TÚ.pdf1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.