Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/672
Title: Quản lý chi Ngân sách nhà nước tại huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Vương, Thị Bạch Tuyết
Trần, Thị Bích Hải
Keywords: Quản lý chi ngân sách Nhà nước
Ngân sách nhà nước
Huyện Tam Dương
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hóa phân tích làm rõ cơ sở lý luận chung về quản lý chi Ngân sách Nhà nước về quản lý chi Ngân sách nhà nước cấp huyện. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, qua đó rút ra những nhận xét về kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, từ đó tìm ra nguyên nhên của thực trạng quản lý chi Ngân sách nhà nước. Đề suất giải pháp hoàn thiện quản lý chi Ngân sách nhà nước tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/672
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Tran Thi Bich Hai.pdf
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Trích yếu luận văn.pdf
  Restricted Access
282.98 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.