Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/67
Title: Tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Hoàng, Thị Hồng Lê
Vũ, Thị Minh Trang
Keywords: Quản lý hoàn thuế Giá trị gia tăng
Cục Thuế
Vĩnh Phúc
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác hoàn thuế nói chung, hoàn thuế GTGT nói riêng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Đánh giá thực trạng công tác hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc những năm gần đây;Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý công tác hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/67
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Vu Thi Minh Trang.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.