Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/774
Title: Quản lý tài chính tại bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Vương, Thị Bạch Tuyết
Nguyễn, Văn Trung
Keywords: Quản lý tài chính
Tự chủ
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Nội dung nghiên cứu của luận văn gồm cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, nội dung quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế công lập; phân tích đánh giá thực trạng thực hiện quản lý tài chính tại bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Vĩnh Phúc; từ đó đề xuất giải pháp đảm bảo thực hiện tốt quy định và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ, phù hợp với điểu kiện hoạt động của Bệnh viện trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/774
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyen Van Trung.pdf
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.