Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/787
Title: Giải pháp phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Authors: TS. Lý, Huy Tuấn
Nguyễn, Thị Năng
Keywords: Bảo hiểm y tế hộ gia đình
Chính sách bảo hiểm y tế
An sinh xã hội
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Đề tài nghiên cứu thực trạng việc triển khai bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, qua đó tìm ra nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và đề xuất các giải pháp phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, phù hợp với mục tiêu an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước đặt ra.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/787
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV CH NANG15.11 da sua lan cuoi.pdf
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.