Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/789
Title: Giải pháp hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Lý, Huy Tuấn
Phạm, Thị Lý
Keywords: Quản lý thu ngân sách nhà nước
Chính sách quản lý thu
An sinh xã hội
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Luận văn trình bày những vấn đề cơ sở lý luận về quản lý thu ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Dựa trên nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/789
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬN VĂN TS PTLY BAN HÀNH CUỐI.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.