Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/79
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Nội mới
Authors: TS.Trần, Văn Thắng
Vũ, Hữu Đức
Keywords: Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Nội
Nguồn nhân lực
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống các lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Nội mới, chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục.Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực kinh doanh trực tiếp cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Nội mới
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/79
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. VŨ HỮU ĐỨC.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.